Vastuvõtt
Lasteaiakoha taotlemiseks Tallinna munitsipaallasteaias tuleb Tallinna elanikul täita lapse sünnitunnistuse alusel vastuvõtu taotlus (.pdf, täita saab tarkvaraga Adobe Reader), kuhu on märgitud:
  • kuni kolm lasteasutuse valikut;
  • koha soovimise aeg.


Lasteaiakohta Tallinna munitsipaallasteaias saab taotleda iseteeninduskeskkonnas  Taotlust on võimalik esitada  ka ühe valitud lasteasutuse direktorile koha peal või e-postiga, taotluse võib täita ka lasteaias.

Lasteaia direktor väljastab kolme tööpäeva jooksul koha taotluse infosüsteemi kandmisest väljatrüki.

Lasteaedade järjekorra valikuid saab muuta, kuid uue valiku tegemine tähendab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue vastuvõtutaotluse esitamist lasteasutusse.

Lasteaiarühmade komplekteerimine toimub 1. maist kuni 15. augustini, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel. Lasteaiakoha saamisel Kolde Lasteaeda esitab lapsevanem direktorile avalduse

Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt Tallinna linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel.

Lasteasutusse võetakse vastu pooleteise- kuni seitsmeaastasi lapsi, kui lapse ja tema vanema(te) elukoht on rahvastikuregistri järgi Tallinna linn. Lasteasutuses lapse vanusele sobivas rühmas vaba koha olemasolul võetakse esimesena vastu laps, kellega samas elukohas elav sama pere teine laps käib samas lasteasutuses. 

Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määrus nr 18 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord"
 

 
 
 
 
 
 
LehekĂĽlge haldab:
Helje Salong, õppealajuhataja
6738778, helje.salong@kolde.edu.ee
 
Viimati muudetud 01.09.2020

 
Timuti 24, Tallinn, tel: +372 673 8778, kolde@kolde.edu.ee