Teenused ja hinnad

TOIDURAHA
Kolde Lasteaias on lapse toidupäeva maksumus alates 01.01.2018

sõimerühmades 1,75 eurot
aiarĂĽhmades 1,88 eurot

Sisaldab hommiku- ja lõunasööki ning õhtuoodet

Alates 01.09.2017 on Tallinna linna eelarves ette nähtud sihtotstarbelised vahendid lasteasutustes käivate laste toidukulu päevamaksumuse katmiseks, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn. 
Lapse toidukulu kaetakse lasteasutuses kohal käidud päevade eest, mille eest arvestatakse toidutasu.
Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 1,80 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 2,00 eurot päevas.

Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord

KOHATASU

Alates 01.01.2019  on VANEMA POOLT KAETAV OSA EHK OSALUSTASU   65,88 € kuus


Alus. Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri
 

Lasteaia sulgemisperioodil (kollektiivpuhkus suvel) kohatasu ei arvestata.
Palume tasuda lasteaiatasu iga kuu arvel märgitud kuupäevaks ja täpselt arvestatud summana. Soovitame sõlmida otsekorralduslepingu.

Osaline vabastus lasteaia kohatasust

Kohatasu soodustuse saamise õigus on juhul, kui:
• lapse ja tema vanema(te) või hooldaja(te) rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn;
• perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast.
Lapsevanem esitab lasteaiale taotluse, mille andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgne linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond. Lasteasutuse direktoril on õigus vabastada vanema osa maksmisest kuni 80% ulatuses.

Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määrus nr 27

 

 

 

 

LehekĂĽlge haldab:
Helje Salong, õppealajuhataja
6738778, helje.salong@kolde.edu.ee
 
Viimati muudetud 08.01.2019

 

Timuti 24, Tallinn, tel: +372 673 8778, kolde@kolde.edu.ee