Teenused ja hinnad

TOIDURAHA

Alates 18.04.2022 osutab Kolde Lasteaias toitlustusteenust OÜ Tüdrukud. Leping toitlustajaga on sõlmitud 3 aastaks. Toitu valmistatakse Kolde Lasteaia köögis.
Kolde Lasteaias on lapse toidupäeva maksumus alates 01.05.2022

sõimerühmades 3,00 eurot (3.00-0.01 senti toitlustusteenust tasub lasteaed)
aiarühmades 3,80 eurot (3.80- 0.01 senti toitlustusteenust tasub lasteaed )

Sisaldab hommiku- ja lõunasööki ning õhtuoodet

Alates 01.09.2017 on Tallinna linna eelarves ette nähtud sihtotstarbelised vahendid lasteasutustes käivate laste toidukulu päevamaksumuse katmiseks, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn. 
Lapse toidukulu kaetakse lasteasutuses kohal käidud päevade eest, mille eest arvestatakse toidutasu.
Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 1,80 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 2,00 eurot päevas 
( sõimerühm 2.99-1.80= 1.19 eurot; aiarühm 3.79-2.00=1.79 eurot). Lapsevanem tasub toidupäeva eest sõimes 1,19 eurot ja aiarühmas 1,79 eurot vastavalt  toidupäevadele. Kuu toidupäevade maksumus kajastub lasteaia arvel.

Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord

KOHATASU

Alates 01.01.2022  on VANEMA POOLT KAETAV OSA EHK OSALUSTASU   79,79 € kuus

Tallinna linna elanikele on vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2022 kokku 71,25 eurot (kohatasu 79,79 eurot – Tallinna elaniku toetus 8,54 eurot = 71,25 eurot).

Lasteaia sulgemisperioodil (kollektiivpuhkus suvel) kohatasu ei arvestata.
Palume tasuda lasteaiatasu iga kuu arvel märgitud kuupäevaks ja täpselt arvestatud summana. Soovitame sõlmida otsekorralduslepingu.

Talllinna Linnavolikogu määruse "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" kohaselt vabastatakse vanema osa maksmisest vanem kui:

  • vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Tallinna linnas samal aadressil (netosissetulek esimese pereliikme kohta on kuni 583,99 eurot ja iga järgmise pereliikme kohta on kuni 467,19 eurot);
  • kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;
  • koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirĂĽhmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

Avaldust vanema osa vabastuseks saab esitada alates 14. septembrist 2020 aadressil info.haridus.ee. 

Kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse munitsipaallasteasutus või -lasteasutuse rühm, milles laps käib, vabastatakse vanemad vanema osa maksmisest. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.

 

 

 

LehekĂĽlge haldab:
Helje Salong, õppealajuhataja
6738778, helje.salong@kolde.edu.ee
 
Viimati muudetud 18.04.2022

 

Timuti 24, Tallinn, tel: +372 673 8778, kolde@kolde.edu.ee