Teenused ja hinnad

TOIDURAHA
Kolde Lasteaias on lapse toidupäeva maksumus

sõimerühmades 1,60 eurot
aiarĂĽhmades 1,73 eurot

Sisaldab hommiku- ja lõunasööki ning õhtuoodet

KOHATASU
Alates 1.jaanuarist 2017.a. on kohatasu ühe lapse kohta kuus 57,34 eurot

Alus: Tallinna Linnavolikogu 10.detsember 2015 määrus nr 27 "Koolieelse munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" § 2 alusel ja lähtuvalt Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjast 22.12.2015 nr 1.-2/775 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine“

Lasteaia sulgemisperioodil (kollektiivpuhkus suvel) kohatasu ei arvestata.
Palume tasuda lasteaiatasu iga kuu arvel märgitud kuupäevaks ja täpselt arvestatud summana. Soovitame sõlmida otsekorralduslepingu.


Vähekindlustatud perede lastel on võimalus saada lasteaia kohatasu vabastust kuni 80% ja toitlustamise toetust kuni 100% ulatuses. Toidutasu soodustuse saamiseks tuleb lasteaiale esitada taotlus.

Osaline vabastus lasteaia kohatasust

Kohatasu soodustuse saamise õigus on juhul, kui:
• lapse ja tema vanema(te) või hooldaja(te) rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn;
• perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast.
Lapsevanem esitab lasteaiale taotluse, mille andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgne linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond. Lasteasutuse direktoril on õigus vabastada vanema osa maksmisest kuni 80% ulatuses.

Toitlustamise toetus

Toitlustamise toetuse saamise õigus on juhul, kui:
• lapse ja tema vanema(te) või teda asendava isiku rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn;
• perekonna netosissetulek ühe leibkonnaliikme kohta on alla 95,87 euro kuus;
• Tallinna lastekodudes elavatel lastel.
Toetuse määramise aluseks on vanema avaldus, kus on märgitud andmed kõigi leibkonnaliikmete kuu netosissetuleku kohta ja elukohajärgse rahvastikuregistri osakonna tõend.
Avaldus tuleb lasteaiale esitada 10. septembriks ja 10. jaanuariks. Kui vanem ei ole avaldust esitanud, võib seda teha ka haridusasutuse pedagoog või sotsiaaltöötaja.
Toidupäeva maksumused on lasteaedades erinevad, selle suuruse otsustab hoolekogu.
Hoolekogu kinnitab toitlustamise toetuse saajad..

Lisainfo

Toetuste maksmisega tegelevad Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiu Amet ja linnaosade sotsiaalhoolekande osakonnad.
Soodustusi Tallinna lasteaedades reguleerivad õigusaktid:
• Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine
• Tallinna Linnavolikogu 23. veebruari 2006 määruse nr 9 “Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine” muutmine
• Toetuste maksmise kord toitlustuskulude katmiseks Tallinna linna koolieelsetes lasteasutustes ja munitsipaalkoolides ning Tallinna Kopli Ametikoolis

 

 

 

LehekĂĽlge haldab:
Helje Salong, õppealajuhataja
6738778, helje.salong@kolde.edu.ee
 
Viimati muudetud 09.08.2017

 

Timuti 24, Tallinn, tel: +372 673 8778, kolde@kolde.edu.ee