Lasteaiast lahkumine
Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab vanem lasteaia direktorile avalduse Avaldusele tuleb märkida lapse lasteasutusest lahkumise kuupäev.

Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa ja toidukulu kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.
Juhul kui vanem ei ole tasunud vanema osa ja toidukulu ühe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab lasteaia direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteaiast välja.
 
Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määrus nr 18 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord".
 
 
LehekĂĽlge haldab:
Helje Salong, õppealajuhataja
6738778, helje.salong@kolde.edu.ee
 
Viimati muudetud 01.09.2020Timuti 24, Tallinn, tel: +372 673 8778, kolde@kolde.edu.ee