Projektid
EESTI VABARIIK 100 PROJEKT "IGAL LAPSEL OMA PILL" 
EV 100 ühiskingitus "Igal lapsel oma pill", on kantud unistusest, et igal Eestimaa lapsel oleks võimalus õppida pillimängu. 

Projekt on kutsutud ellu, et uuendada lastele ja noortele muusikaõpet pakkuvate asutuste pilliparke. Ettevõtmist finantseerib Eesti Vabariigi Valitsus ning lisaraha loodetakse kaasata erasektori abil. Projekti eestvedajateks on „Eesti Vabariik 100“, Eesti Muusikakoolide Liit, Eesti Puhkpillimuusika Ühing, Eesti Pärimusmuusika Keskus, Eesti Rütmimuusika Hariduse Liit ja Eesti Sümfooniaorkestrite Liit.

Kolde Lasteaed osales taotlusvoorus "Igal lapsel oma pill" ning tänu sellele on meie lasteaed saanud  toetust kuue 6- keelse väikekandle ja ukulele ostmiseks.


SA KIK JA TALLINNA HARIDUSAMETI ÜHISPROJEKT PUHTA VEE TEEMAPARGIS
26. oktoobril 2017 käisid Kolde Lasteaia  koolieelikud, Sajajalgsete rühm, SA KIK ja Tallinna Haridusameti ühisprojekti raames Puhta Vee Teemapargis. Lapsed osalesid aktiivõppeprogrammis „Veetarga Retk puhta vee tekkekohas“, kus õppimine toimus vahetu kogemuse kaudu looduse.
Programmi käigus tutvusid lapsed Pandivere kõrgustiku ja Pandivere – Adavere – Põltsamaa nitraaditundlikku alaga.


LASTEKAITSE LIIDU PROJEKTI „KIUSAMISEST VABA LASTEAED“ TUTVUSTUS
Alates 2007. aastast juhib Save the Children Denmark koostöös Taani kroonprintsessi Mary Fondiga lasteaedades ja algklassides ennetavat kiusamisvastast programmi „Kiusamisest vabaks“, milles keskendutakse 3-8 aastastele lastele.
Meie lasteaed liitus selle projektiga 2013 aastal.

Eesmärk: Luua üksteist arvestav ja kaasav suhe nii lasteaia kui ka algklasside laste vahel. Samuti on metoodika eesmärgiks luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad üksteisest ning sekkuvad ja kaitsevad kiusamise eest kaaslast, kes seda ise teha ei suuda.
 
Projekti põhiväärtused: austus, sallivus, hoolivus, julgus
 

Projekt „Kiusamisest  vaba lasteaed ja kool“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis“.

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit. Eestis on projekti eestvedajaks MTÜ Lastekaitse Liiit  www.kiusamisestvabaks.ee

 
HEATEGEVUSPROGRAMM „MÄRKA JA AITA!“
Lastele mõeldes ja Sinu abile lootes kutsusid Tallinna Alushariduse Juhtide Ühendus, Tallinna Koolijuhtide Ühendus ja Tallinna Haridusamet üheskoos ellu heategevusprogrammi „Märka ja aita!“, mille eesmärgiks on aidata Tallinna munitsipaalharidusasutuste lapsi, kes erinevatel põhjustel vajavad materiaalset abi normaalseks osalemiseks õppetöös.
 
Infot programmi kohta saad kodulehelt: http://markajaaita.haridus.ee/index.php/algus
 
 
 
LehekĂĽlge haldab:
Helje Salong, õppealajuhataja
6738778, helje.salong@kolde.edu.ee
 
Viimati muudetud 09.08.2017Timuti 24, Tallinn, tel: +372 673 8778, kolde@kolde.edu.ee