Projektid
TAIMEPROJEKT "MAASIKASĂ•BRAD"

Räpina Aianduskool kutsus osalema sõbrapäeva taimeprojektis “Maasikasõbrad”. Kolde Lasteaiast osalevad selles projektis Liblikate ja Mesimummide rühm.
Projekti eesmärk on kasvatada, hooldada, vaadelda kuumaasika taimi, võrrelda erinevate sortide kasvu ja saada vilju.

Räpina Aianduskooli aedniku eriala õpilased ja juhendajad teevad katse kaasa, jagavad õpetusi, soovitusi, nõuandeid ja meeldetuletusi. Lisaks kuumaasikataimede kasvatamisele ja kasvu võrdlemisele ootavad osalejaid ees veel iganädalased huvitavad viktoriiniküsimused ja mitmed konkursid, mis on seotud eelkõige digivahendite kasutamise, keskkonnasõbralikkuse, taaskasutuse, nutikuse ja loovusega.
Projekti tutvustus http://etv.err.ee/v/meelelahutus/terevisioon/terevisiooni_lood/f96e8a81-4a02-4c91-a72b-5313101364ec/projekt-maasikasobrad-opetab-lastele-taimede-arengut#.VsXfiuW6GIo.facebook


LASTEKAITSE LIIDU PROJEKTI „KIUSAMISEST VABA LASTEAED“ TUTVUSTUS
Alates 2007. aastast juhib Save the Children Denmark koostöös Taani kroonprintsessi Mary Fondiga lasteaedades ja algklassides ennetavat kiusamisvastast programmi „Kiusamisest vabaks“, milles keskendutakse 3-8 aastastele lastele.
Meie lasteaed liitus selle projektiga 2013 aastal.

Eesmärk: Luua üksteist arvestav ja kaasav suhe nii lasteaia kui ka algklasside laste vahel. Samuti on metoodika eesmärgiks luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad üksteisest ning sekkuvad ja kaitsevad kiusamise eest kaaslast, kes seda ise teha ei suuda.
 
Projekti põhiväärtused: austus, sallivus, hoolivus, julgus
 

Projekt „Kiusamisest  vaba lasteaed ja kool“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis“.

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit. Eestis on projekti eestvedajaks MTÜ Lastekaitse Liiit  www.kiusamisestvabaks.ee

 
HEATEGEVUSPROGRAMM „MÄRKA JA AITA!“
Lastele mõeldes ja Sinu abile lootes kutsusid Tallinna Alushariduse Juhtide Ühendus, Tallinna Koolijuhtide Ühendus ja Tallinna Haridusamet üheskoos ellu heategevusprogrammi „Märka ja aita!“, mille eesmärgiks on aidata Tallinna munitsipaalharidusasutuste lapsi, kes erinevatel põhjustel vajavad materiaalset abi normaalseks osalemiseks õppetöös.
 
Infot programmi kohta saad kodulehelt: http://markajaaita.haridus.ee/index.php/algus
 
KOLDE JA TAIME LASTEAEDADE LĂ•IMUMISPROJEKT "ĂśHESKOOS VĂ„Ă„RTUSTAME EESTI RAHVAKULTUURI"
Projekt on mõeldud Taime ja Kolde lasteaia 5-7 a. lastele ja õpetajatele.Tegevusaasta jooksul toimuvad ühisüritused , mille läbivaks teemaks on eesti rahvakultuuri väärtustamine. Õppeaasta jooksul käivad Taime ja Kolde lasteaia lapsed üheskoos õppekäikudel ning õpetajate juhendamisel tutvuvad eesti rahvakommetega, kunsti- ja vaatamisväärsustega, pärimuslike mustritega, ehete ja tekstiilide jm esemetega.
 
Projekti eesmärgid:         
  1. Koostegutsemise kaudu eesti rahvakultuuri tundmine, väärtustamine ja mõistmine
  2. Keeleõppe toetamine  ühisürituste läbiviimise kaudu
  3. Positiivse suhtumise kujundamine rahvuste- ja keelte vastu
  4. Kogemuste vahetamine eesti- ja vene õppekeelega lasteaedade vahel
 
 
LehekĂĽlge haldab:
Helje Salong, õppealajuhataja
6738778, helje.salong@kolde.edu.ee
 
Viimati muudetud 09.08.2017Timuti 24, Tallinn, tel: +372 673 8778, kolde@kolde.edu.ee