Tervisedendus
Alates 07.06. 2019 kuulub Kolde Lasteaed Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku. Tervist edendavate lasteaedade (TEL) võrgustikku kuuluvad vabatahtlikkuse alusel liitunud lasteaiad, kes lähtuvad oma tegevuses tervist edendava lasteaia põhimõtetest. Tervist edendava lasteaia eesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist ning luua nii lastele kui personalile heaolu toetavad tingimused.

Eesmärgistatud tervisedenduslikud  tegevused on planeeritud nii Kolde Lasteaia arengukavasse, lasteaia õppekavasse, aasta tegevuskavasse, rühmade tegevuskavadesse. 2020 aasta sügisel täiendatud õppekava valdkonda "Mina ja keskkond" tervisekasvatuse teemadega. 
Rühmade tegevuskavad lähtuvad  tervisedenduse temaatika osas laste eripärast ja individuaalsusest ning on integreeritud erinevate ainevaldkondade vahel.
 
Lastele on loodud eeldused ja tingimused igakülgseks kehaliseks tegevuseks nii sise- kui väliskeskkonnas.
 
Terisedendus Tallinna lasteaedades siin
 
 
 
 
 
LehekĂĽlge haldab:
Helje Salong, õppealajuhataja
6738778, helje.salong@kolde.edu.ee
 
Viimati muudetud 16.09.2020Timuti 24, Tallinn, tel: +372 673 8778, kolde@kolde.edu.ee