Delikaatsete isikuandmete töötlemine
Kolde Lasteaed on registeeritud Andmekaitse Inspektsiooni registris delikaatsete isikuandmete töötlemises. 
Andmekaitse Inspektsiooni registridokumentidega saate tutvuda alloleval lingil:
 https://www.aki.ee/diatregister/RegistriDokument/Otsi?o=False
 
Kolde Lasteaia tegevus on avalik. L√§htuvalt seadustest on lasteaial kohustus teatud osa dokumentidest ja teabest Internetis avalikustada v√Ķi teha muul viisil iga√ľhele k√§ttesaadavaks. Oma tegevuse k√§igus kogub ja t√∂√∂tleb lasteaed ka isikuandmeid ja isikute eraelu puudutavat teavet.
 
Isikuandmete t√∂√∂tlemise aluseks on √ľldjuhul isiku enda algatus (avaldus, taotlus, teaben√Ķue vms) v√Ķi isiku p√∂√∂rdumine lasteaia poole. Isiku algatuse v√Ķi osaluseta t√∂√∂tleb lasteaed isikuandmeid ainult siis, kui seadus n√§eb vastava √Ķiguse avaliku √ľlesande t√§itmiseks ette. Isikuandmeid (nimi, aadress, e-post, telefon) kasutatakse kirja saatjale vastamiseks, vajaliku informatsiooni taotlemisel kirja adessaadiga kontakti saamiseks. Isikuandmetega dokumente s√§ilitatakse vastavalt Kolde Lasteaia dokumentide loetelus m√§rgitud t√§htajale. S√§ilitust√§htaja √ľletanud dokumendid h√§vitatakse.
 
Eraisikutelt saadud dokumendid on valdavalt juurdep√§√§supiiranguga, kuna sisaldab saatja v√Ķi saaja elukohaandmeid, telefoninumbrit, e-posti. Isiku eraelu puudutav teave ei kuulu kolmandatele isikutele avalikustamisele. Muu kirjas m√§rgitud teabe osas s√Ķltub juurdep√§√§su piiramine dokumendi sisust. V√Ķimalikud juurdep√§√§supiirangute alused s√§testab Avaliku teabe seadus ¬ß 35¬†
 
√ēigus tutvuda enda andmetega:
L√§htuvalt Isikuandmete kaitse seadusest ¬ß 19 on igal isikul √Ķigus saada teada
 • milliseid isikuandmeid tema kohta kogutakse ja on kogutud
 • millisel eesm√§rgil ning millisele seadusele tuginedes tema andmeid t√∂√∂deldakse
 • millistele isikutele v√Ķi asutustele on tema isikuandmeid edastatud.
Enda andmete t√∂√∂tlemise kohta on lasteaialt v√Ķimalus saada informatsiooni v√Ķi tutvuda andmetega mida teie kohta on kogutud:
 • p√∂√∂rduda suulise j√§relp√§rimisega telefoni teel lasteaia direktori poole;
 • esitada kirjalik taotlue e-posti v√Ķi Eesti posti teel;
 • taotleda teaben√Ķude (Avaliku teabe seadus ¬ß 14) korras isikuandmetega dokumentide v√§ljastamist;
 • tutvuda isikuandmeid sisaldavate dokumentidega lasteaias kohapeal.
Kui isikuandmete t√∂√∂tlemise n√Ķue ei tulene seadusest, peab lasteaed isikuandmete t√∂√∂tlemiseks teilt saama vabal tahtel kirjaliku n√Ķusoleku (Isikuandmete kaitse seadus ¬ß 12).
 
Hoiame ja kasutame teie isikuandmeid kui kandideerite meile tööle:
 • Meile t√∂√∂le kandideerides l√§htume kandidaadi enda avaldatud teabest ja avalikest allikatest.
 • Kandidaadil on √Ķigus teada, milliseid andmeid me oleme tema kohta kogunud, tutvuda meie kogutud andmetega, anda selgitusi ja esitada vastuv√§iteid.
 • Kandidaadi dokumentidega tutvuvad ainult v√§rbamisprotsessis osalevad t√∂√∂tajad.
 • Kandidaatide dokumente ja andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata.
 • Mittevalituks osutunud kandidaatide andmed ei kuulu s√§ilitamisele ja need h√§vitatakse va kandidaadi¬†soovil s√§ilitatavad andmed edaspidiseks.¬†

Registrist on v√Ķimalik leida informatsiooni isikuandmete t√∂√∂tlejate kohta Eesti Vabariigis, t√§psemalt, millised isikuandmete t√∂√∂tlejad on teavitanud Andmekaitse Inspektsiooni delikaatsete isikuandmete t√∂√∂tlemisest ning millised isikuandmete t√∂√∂tlejad on m√§√§ranud oma asutuses isikuandmete kaitse eest vastutavad isikud.
 
Isikuandmete kaitse seadusega saate tutvuda alloleval lingil:
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122010011 
 
Andmekaitse Inspektsiooni veebileht
 
 
Lehek√ľlge haldab:
Helje Salong, √Ķppealajuhataja
6738778, helje.salong@kolde.edu.ee
 
Viimati muudetud 09.08.2017Timuti 24, Tallinn, tel: +372 673 8778, kolde@kolde.edu.ee