Lapse arengu hindamine
Õpetaja teeb lapse arengust kokkuvõtteid üks kord  aastas, märtsist-maini, täites iga lapse kohta kokkuvõtliku kirjaliku tabeli arengu jälgimise mängu põhjal ning annab lapsevanemale sõnalise hinnangu tema lapse edusammude kohta lasteaias.

Arengutabel toob välja lapse individuaalsuse, tema tugevad küljed, arenguvaldkonnad ja edasised tegutsemiseesmärgid õppe- ja kasvatustegevustes. Koostöös lapsevanemaga viiakse läbi vestlus rühmaõpetajate ja lapsevanemate vahel, kuhu vajadusel kaasatakse teisi pedagooge või erispetsialiste.

Rühmaõpetaja teeb lapse arengu jälgimisel ja hindamisel koostööd teiste lapsega tegelevate pedagoogidega ja logopeediga. Logopeedilise hinnangu annab kutsutud logopeed 1x aastas. Koolivalmiduse väljaselgitamiseks 6- 7 aastaste rühma tasandil on väljatöötatud materjalid. 
 
 
 
LehekĂĽlge haldab:
Helje Salong, õppealajuhataja
6738778, helje.salong@kolde.edu.ee
 
Viimati muudetud 01.09.2020Timuti 24, Tallinn, tel: +372 673 8778, kolde@kolde.edu.ee