Õppetöö korraldus

Rühma tegevus- ja päevakavad lähtuvad lasteaia õppekavast. Õppe- kasvatustegevus toimub rühma päevakava alusel, mis määrab laste eale vastava päevarütmi, une- ja ärkvelolekuaja, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng ja vabategevus ning õpetaja kavandatud õppe- ja kasvatustegevus.  Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel esitatakse nädala eesmärgid, temaatika, õppesisu ja tegevused. Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine on paindlik ja võimaldab pedagoogil teha vajadusel muudatusi. Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse korraldus võimaldab õpetajal töötada lapsega individuaalselt, arvestades lapse iseloomu, võimeid, oskusi, kodust olukorda, arengupotentsiaali. Selle kõrval tehakse tööd nii väiksema grupi, kui kogu rühmaga. Õppe- ja kasvatustegevus seotakse eelkõige kodukoha inimeste, looduse ja asutusega. Õpitavaga (objektid, nähtused ) tutvutakse loomulikus keskkonnas.  Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel lõimitakse järgmisis tegevusi: kuulamine, kõnelemine, lugemine ja kirjutamine, vaatlemine, uurimine, võrdlemine, arvutamine ning mitmesugused liikumis-, muusika- ja kunstitegevused. 

 

 

LehekĂĽlge haldab:
Helje Salong, õppealajuhataja
6738778, helje.salong@kolde.edu.ee
 
Viimati muudetud 01.09.2020Timuti 24, Tallinn, tel: +372 673 8778, kolde@kolde.edu.ee